ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้
โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลือกแผนการเรียนที่สมัคร แล้วกดตรวจสอบผลการสมัคร
Fill in your ID card number. to check application resultsข่าวประชาสัมพันธ์